مسابقات پرورش اندام کارگران


تاریخ:

منبع

نهمین دوره مسابقات پرورش اندام(جایزه بزرگ)کارگران کشور بادی بیلدینگ، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار (جام استاد یزدان راد) در شهرستان اراک برگزار شد.