مسابقات چوگان بانوان جام مادر

Ali Kaveh


تاریخ:

منبع

به مناسبت روز مادر مسابقه چوگان بانوان بین دو تیم قصر فیروزه و شهدا در باشگاه چوگان شهدا برگزار شد و با پیروزی تیم قصر فیروزه به پایان رسید .