مسابقه «نیمه ماراتن دو شیراز»


تاریخ:

منبع

Abbas Amiri

همزمان با هفته شیراز دومین دوره مسابقه «نیمه ماراتن دو شیراز» با حضور ٨٠٠ دونده از سراسر کشور برگزار می شود.