مصرف بهینه برق؛ با اجرای موفق طرح پاداش صرفه جویی وزارت نیرو

رجبی مشهدی با اشاره به آمار بدست آمده ۴ ماه گرم تابستان جاری گفت: در سال ۱۴۰۰، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت انرژی مصرفی برق در بخش خانگی بوده که در سال ۱۴۰۲ با رشد منفی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. به عبارت دیگر حتی اگر رشد متوسط ۵ درصدی در حوزه خانگی را داشته باشیم توانستیم حدود ۷ میلیارد کیلوات ساعت انرژی کمتری در بخش خانگی مصرف کنیم و این همکاری خوب بخش خانگی با صنعت برق نشان می‌دهد درسال جاری حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی به ۴۰% از مشترکان پرداخت کردیم.

رجبی مشهدی در پایان از همکاری تمامی مشترکان بخصوص مشترکان خانگی که ضمن برخورداری از پاداش صرفه جویی سال جاری به تامین برق پایدار کمک کردند، تشکر کرد.منبع

به گزارش خبرگزاری برنا؛ مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر تاثیر مثبت اجرای طرح پاداش مدیریت مصرف برق در بخش خانگی گفت: خوشبختانه با اجرای طرح پاداش صرفه جویی شاهد نتایج بسیار خوبی در تامین برق پایدار همه مشترکان به ویژه مشترکان صنعتی بودیم. 

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: خوشبختانه حدود یک سوم از این قبوض به صورت بستانکار یا قبض رایگان صادر شده و هنوز مبالغ بستانکاری پاداش در قبض بعدی آن‌ها تسویه می‌شود و اگر میزان پاداش از میزان قبض برق مصرف آن‌ها بیشتر باشد قبض‌ها بصورت رایگان صادر خواهد شد. به عبارت دیگر مشترکینی که قبض شان بستانکار بوده در نوبت‌های بعدی قبض شان به صورت رایگان یا به صورت پاداشی که برایشان درج شده و از مبلغ صورتحساب دوره بعد صادر شود، کاسته خواهد شد. 

بخوانید:  جزئیات درگیری مرزی ایران و طالبان در هیرمند

رجبی مشهدی تصریح کرد: میزان مصرف بخش صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰ و در ۴ ماهه گرم ۳۶/۷ میلیارد کیلووات ساعت بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. به عبارتی ما در این بخش حدود بیش از ۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی بیشتری به صنایع تحویل دادیم که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال۱۴۰۰ رشد مصرف برق حدود ۲۴ درصد شده که رقم قابل توجهی است.