معادن استان متناسب با نیاز مصالح پیمانکاران واگذار شود

استاندار اردببل گفت: معادن استان متناسب با نیاز مصالح پیمانکاران واگذار شود.

عاملی تصریح کرد: به‌دلیل نیاز برخی واحدهای مهم تولیدی برای تأمین مواد معدنی مورد نیاز، در این زمینه با بررسی جوانب مختلف و در صورت عدم وجود مشکل، زمینه واگذاری معدن به واحد متقاضی تولیدی که جزو موثرترین واحدها است، فراهم شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: در خصوص بررسی پرونده‌های معادن غیرفعال برای انتزاع از بهره‌برداری نیز باید به ترتیب تعطیلی براساس زمان، نسبت به تعیین تکلیف این معادن اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل در شورای معادن استان اظهار کرد: لازم است پیمانکاران نسبت به اعلام میزان نیاز مصالح مورد استفاده اقدام کرده و معادن، متناسب با این نیاز واگذار و از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی گفت: با توجه به بروز مشکل تداخل در برخی معادن واگذار شده با مجوزهای سرمایه‌گذاری صادره در محدوده همان معادن، لازم است در این زمینه ضمن بررسی جوانب و احکام صادرشده قضایی، جهت تعیین تکلیف موضوع اقدام شود.

استاندار اردبیل : معادن استان متناسب با نیاز مصالح پیمانکاران واگذار شود

زمینه واگذاری معدن به واحدهای تولیدی موثر فراهم شود

وی افزود: با توجه به واگذاری زمین در محدوده معادن برای اجرای پروژه‌های غیرمعدنی، لازم است اهلیت سرمایه‌گذار و توان اجرای وی بررسی کارشناسی شود.

|