معامله گران ارز پس از انتشار 6 میلیارد دلار برای فرار از ضرر بیشتر تلاش می کنند

منبع

بخوانید:  مولدسازی دارایی‌های دولت مشروط به اجرای درست اقدامی تحولی دراقتصاد است