معانی انواع ایموجی های رنگی قلبی + تصاویر

ایموجی قلب قرمز: بیانگر عشق به طرف مقابل یا هر موجود زنده یا شیء است. معنی پنهان اموجی قلب قرمز ابراز محبت، دوست داشتن و عشق بسیار است. 

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

وقتی این دو کلمه کنار هم قرار می گیرند، ایموجی، نمایش بصری احساسات است. بیان احساسات هنگام ارسال پیام در رسانه های اجتماعی آسان نیست. به همین دلیل، ایموجی ها به ما کمک می کنند تا احساسات را با دقت بیشتری بیان کنیم.

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

معانی ایموجی های قلب

ایموجی قلب قهوه ای: این ایموجی اغلب برای ابراز عشق به شکلات استفاده می شود.معنی پنهان اموجی قلب قهوه ای علاقه به رنگ پوست تیره وتیره پوست ها و همچنین ابراز علاقه با وجود تمام نقایص.

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

 

ایموجی قلب سیاه: قلب سیاه اغلب در موقعیت هایی استفاده می شود که بیانگر غم، طنز سیاه و غم است. معنی پنهان اموجی قلب سیاه ابراز تسلیت و ناراحتی است.

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

ایموجی قلب آبی: نشان دهنده دوستی و وفاداری است.معنی پنهان اموجی قلب آبی دوستی عمیق است.

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

به گزارش برنا؛ ایموجی های مختلفی مانند شکلک ها، ابزارها، حرفه ها، پرچم ها، نمادها در هر پلتفرم رسانه های اجتماعی ظاهر می شوند. کلمه ایموجی در واقع از زبان ژاپنی گرفته شده است. معنای آن چنین است:

با ورود تلفن های هوشمند به زندگی ما، کاربرد ایموجی ها به شکل گسترده ای گسترش یافت. که هر کدام از ایموجی ها معانی مختلفی را داند که در ادامه به آنها و معانی پنهان آنها اشاره خواخیم کرد.

ایموجی قلب صورتی: ابراز عشق عمیق و فزاینده به کسی ترجیح داده می شود.معنی پنهان اموجی قلب صورتی دوست داشتن و معذرت خواهی است.

بخوانید:  رشد چشمگیر خاورمیانه در مصرف و تولید گاز طبیعی تا سال 2030

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

E: تصویر

 منبع

موجی: شخصیت

 

ایموجی قلب بنفش: قلب بنفش که نشان دهنده عشق و شفقت است، دارای معانی مثبتی مانند درک و دوست داشتن نیز می باشد.معنی پنهان اموجی قلب بنفش افتخار است

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها

معانی انواع ایموجی های رنگی قلبی + تصاویر

ایموجی قلب زرد: نماد زندگی و شادی است. اغلب در موارد اتخاذ نگرش مثبت نسبت به زندگی ترجیح داده می شود. معنی پنهان اموجی قلب زرد شادی، انرژی و احساس دوستی است. 

معنی انواع ایموجی قلب + معانی پنهان آنها