معاون امنیتی استانداری خوزستان: حال دو نفر از نیروهای مدافع امنیتی که در حمله تروریستی خوزستان مجروح شدند، وخیم است

منبع