معاون حقوقی رئیس جمهور: هیچ برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ندارم


معاون حقوقی رئیس جمهور: هیچ برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ندارممنبع

بخوانید:  اعلام لیست ساختمان‌های نا ایمن به دستگاه قضا تا ابتدای هفته آینده