معدوم‌ کردن 17 لاشه گوسفندی در کشتارگاه دام شوشتر|

او گفت: پس از تایید کارشناسان بهداشتی دامپزشکی شهرستان در خصوص عدم مصرف لاشه های مذکور با صدور حکم قضایی توسط دادستان شوشتر، لاشه های مذکور با حضور سرپرست شهرداری، نماینده پیمانکار و صاحب محموله در کوره لاشه سوز کشتارگاه معدوم شدند.

رییس اداره دامپزشکی شوشتر به مهمترین وظایف اداره تحت مدیریتش اشاره کرد و افزود: یکی از مشاغل مهم و حساس، بازرسین گوشت مستقر در کشتارگاه های دام است که با نظارت های منظم، بیماری‌های دامی و همچنین بیماری های مشترک بین انسان و دام را شناسایی و از عرضه لاشه آلوده جلوگیری می نمایند، تا شهروندان با آرامش و امنیت از این فرآورده ها استفاده نمایند.

منبع


معدوم‌ کردن 17 لاشه گوسفندی در کشتارگاه دام شوشتر

 

قریشی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا قبل از خرید گوشت به مهر و برچسب دامپزشکی توجه نمایند و در صورت عدم مشاهده مهر و برچسب با اداره دامپزشکی تماس حاصل نمایند.