معرفی منتخبان مسابقه رادیویی “تا پای جان برای ایران”

منبع
آیا این خبر مفید بود؟