معرفی نفرات برتر دسته 105- کیلوگرم قویترین مردان/ عباس آبادى قهرمان شد

٧ – لیوانتی میروشنی از روسیه ٣۴ امتیاز

انتهای پیام//

۴ – یوسف رزاقی ۴٢ امتیاز

نفرات برتر در دسته 105– کیلوگرم به شرح زیر است:

منبع

٢ – عباد کهنسال ۴۶ امتیاز

١ – میلاد عباس آبادی ۶۴ امتیاز

٨ – مرتضی رحمانی ٣٠ امتیاز