معرفی نفرات برتر مسابقات آزاد دارت کارگران کشور

آیا این خبر مفید بود؟

سبحان پورحسین از ایلام و نادر یعقوبعلی پور از مازندران

 رضا سلیمی و غلامرضا جهانگیر پور از اردبیل مقام نخست ،جواد بیات و جواد مهدیپور از خراسان رضوی مقام دوم  شاهین حسینی و رحیم هاشمی شیرازی از فارس و علیرضا سلیمانی و امیررضا سلیمانی  از کرمان  سوم مشترک را کسب کردند.

همچنین در بخش دوبل انتخابی

معرفی نفرات برتر مسابقات آزاد دارت کارگران کشور

در بخش انفرادی ابراهیم قنبری از خوزستان قهرمان رحیم هاشمی شیرازی از استان فارس نایب قهرمان 

|