مقابله با گردن‌کُلُفت‌ها تخصص من است

من سال ۸۳ یقۀ وزیر اطلاعاتِ خاطی را گرفتم. سراغ دادستان خاطی و وزیر نفت خاطی هم رفتم. سراغ برادر رئیس‌جمهور و ۲ معاون اول رئیس‌جمهور هم رفتم.منبع

بخوانید:  ۱۲ هزار بافت ناپایدار باید نوسازی شوند