مقاومت تیم مذاکره قابل تحسین است

امام جمعه قرچک به خواسته مردم از دولت پرداخت و گفت: سیاست خارجی ما منوط به مذاکره نبوده و گسترده تر از طرفهای مذاکره است، فقط بایستی نظارت ها بیشتر شود و مصوبات سفر رئیس جمهور عملی شود.

وی در ادامه افزود: باید از سیاست‌های دولت انقلابی تشکر کنیم که با ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه و منطقه و انعقاد قراردادها و معاملات مختلف، اوضاع رو به بهبودی است، لذا ضمانت های صورت گرفته توسط طرفهای مقابل از جمله فعالیتهای اقتصادی و برداشتن تحریم های ظالمانه از روی شناخت است.

منبع

انتهای پیام/

مقاومت تیم مذاکره قابل تحسین است