ملاقات چهره به چهره رئیس‌جمهور با تولیدکنندگان برای حل مشکلات بخش تولیدمنبع

بخوانید:  اولین دوره مینی فوتبال روستاییان و عشایر "جام پرچم" در آذربایجان‌غربی بصورت رسمی آغاز شد