ملی‌پوشان والیبال از شرایط ناراضی بودند/ نقش کادر فنی برای آماده سازی تیم مهم است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

وی افزود: وقتی شرایط اینگونه است این نوسان‌ها هم طبیعی هستند. اینکه ما جوانگرایی کردیم یک عمل مثبت است برای ما، جوان‌های خوبی هم داریم اما در نتیجه ضعیف بودیم. البته فارغ از جوان بودن تیم ایران این موارد را هم یادآور شوم که تیم تمرکز و هماهنگی لازم را نداشت. بازی تدارکاتی هم که نداشتیم.