منابع آزاد شده متعلق به مردم ایران است و برای رفع نیازهای آنها استفاده خواهد شد. برخی اختلالات در روابط کشورهای منطقه ناشی از دخالت آمریکاست.

منبع

بخوانید:  چهار طرح ورزشی در خراسان‌شمالی افتتاح و کلنگ زنی شد