من با فساد مبارزه می‌کنم و می‌دانم صدای شما درمی‌آید!

سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین مناظره انتخاباتی:

پورمحمدی بعد از مناظره سابق به من گفتند شما برنامه های خوبی دارید و این را به ما بدهید تا اجرا کنیم.

با این موضوعات 8سال یک جهان فرصت را از ملت گرفتید و کشور را معطل کردید. امروز رسما از پرونده های فساد دفاع می کنید؟ جای متهم دادگاه است نه اینکه به ایشان تلویزیون قرار دهیم. بحث ما جدیست و یکی از بحث های جدی من مبارزه با فساد است.

وقتی ده ها میلیارد دلار سرمایه کشور را برای چندین سال به فنا می‌دهند. اولین نامه را در زمان آقای خاتمی نوشتند که کرسنت مشکل دارد. من با فساد مبارزه خواهم کرد و می دانم صدای امثال شما (پورمحمدی) در می‌آید.منبع