من به این اعتراض معترضم!


|

حامد سلطانی: من به این اعتراض معترضم!

حامد سلطانی مجری تلویزیون نسبت به اعتراضات اخیر در صفحه مجازی خود متنی منتشر کرد.

منبع

بخوانید:  20 دانشجوی دانشگاه های تهران، علامه و شریف آزاد شدند