من پزشک قلبم و آرامش‌بخش قلب آزرده مردم خواهم بود

مسعود پزشکیان، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین مناظره انتخاباتی:

در مناظره چهار نفر در برابر یک نفر و بیست دقیقه در برابر پنج دقیقه است.

مردم عزیز ایران مبنای سیاست خارجی من عزت حکمت و مصلحت است اما درک من از این اصول متفاوت است.

سیاست خارجی من وسیله ای برای رسیدن به عزت و بهبود زندگی کردم خواهد بود. جایگاه   ایران در جهان را ارتقا می‌دهیم.

سیاست خارجی وسیله‌ای است تا پدران و مادران فرزندان خود را در نوروز کنار خود داشته باشند نه از صفحه موبایل.

یکی از اهداف سیاست دولت من فرونشاندن موج مهاجرت و بازگشت ایرانیان به وطن خواهد بود.

عادی سازی روابط از طریق رفع تحریم ها و احیای گردشگری و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار خواهم داد.

من تانک و نقطه زن و غلط انداز نیستم من خاک پای شما مسعود پزشکیان هستم.منبع

بخوانید:  منطق در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای توزیع اعتبارات حاکم نیست