مهار آتش سوزی کارگاه غیر مجاز صنایع شیمیایی و رنگ در شهر قنوات بطور کامل

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع
آیا این خبر مفید بود؟