مهار و توقیف 200 راس احشام در هنگ مرزی درگز

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف