مهدی طارمی دوباره رکورد زد

10

منبع

 

انتهای پیام/ 

رکوردی دیگر برای لژیونر ایرانی شاغل در لیگ پرتغال و تیم پورتو به ثبت رسید.


|

مهدی طارمی دوباره رکورد زد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف