مهدی طارمی گلزنی کرد و چهارم شد

منبع

بخوانید:  واکنش جعفری به بزرگ‌نمایی فدراسیون بسکتبال درخصوص نتایج دختران زیر سال 16