مهریه جالب خانم بازیگر


مهریه جالب خانم بازیگر

سندی از زندگی زنده یاد «نیکو خردمند» در گنجینه موزه سینما قرار گرفت‌.

منبع