موازی کاری دستگاه های متولی، یکی از دلایل رشد آسیب های اجتماعی


|

موازی کاری دستگاه های متولی، یکی از دلایل رشد آسیب های اجتماعی

منبع

وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این رابطه نسبت به شناسایی و احصاء کلیه آسیب های اجتماعی بویژه آسیب های دانش آموزان در مدارس استان اقدام نموده و با ارائه راهکارهای اجرایی نسبت به عملیاتی نمودن آنها اقدام خواهد نمود.


انتهای پیام