موافقت اصولی اولین درمانگاه شبانه روزی صباشهر صادر شدبه گزارش خبرگزاری برنا از تهران، با پیگیری های مکرر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر صباشهر موافقت اصولی اولین درمانگاه شبانه روزی شهر صباشهر با نام “شهروند” صادر شد. 

گفتنی است، عملیات عمرانی ساختمان این مجموعه درمانی با مساحت ۵۰۰ متر مربع سال گذشته به پایان رسید و هم اکنون با صدور موافقت اصولی این درمانگاه ،اقدامات لازم جهت اخذ مجوز و تعیین بهره بردار به سرعت در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار میگیرد و ان شاءالله به زودی مردم شهر صباشهر از یک درمانگاه شبانه روزی بهره مند خواهند شد .منبع

بخوانید:  مطالبه گری بخش خصوصی موجب پویایی اقتصاد می شود