موزه لوور پاریس به‌علت تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شد


موزه لوور پاریس به‌علت تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شدمنبع

بخوانید:  ضارب سلمان رشدی به تلاش برای قتل درجه ۲ متهم شد