موقعیت جغرافیایی دقیق غدیر خم+عکس

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع