موقعیت کارلوس!

نگاهی به عملکرد فنی سرمربی تیم ملی فوتبال در جام جهانی. او یک بدمن صرف بود یا ناجی واقعی که به هدفش نرسید؟منبع