مکتب شهید سلیمانی مکتب مقاومت است

خطیب گفت: مکتب شهید سلیمانی مکتب مقاومت است که در برابر نظام سلطه شکل گرفت و توانست قدرت و جهانی سازی که جهان سلطه بدنبالش بود را با شکست مواجه کند و راه را برای صدور انقلاب اسلامی فراهم کند.


وزیر اطلاعات گفت: خطیب گفت: مکتب شهید سلیمانی مکتب مقاومت است که در برابر نظام سلطه شکل گرفت و توانست قدرت و جهانی سازی که جهان سلطه بدنبالش بود را با شکست مواجه کند.


وزیر اطلاعات: مکتب شهید سلیمانی مکتب مقاومت است
آیا این خبر مفید بود؟

منبع