میزهای اشتراکی برای هزاران کارمند گوگل

به گزارش خبرگزاری برنا؛ هزاران کارمند بنا به درخواست مدیریت گوگل، دفاتر خود را با همکاران خود به اشتراک خواهند گذاشت تا از فضای آن به نحو احسن استفاده کنند.


|

منبع


میزهای اشتراکی برای هزاران کارمند گوگل

بر اساس بیانیه این شرکت، انتظار می‌رود کارمندان در روز‌های متناوب – دوشنبه و چهارشنبه یا سه شنبه و پنجشنبه – به دفتر مراجعه کنند.

گوگل در حال ادغام دفاتر خود برای صرفه‌جویی در فضا است.

«داده‌ها نشان می‌دهد که کارمندان Google Cloud برای همکاری حضوری هنگام حضور در دفتر و همچنین گزینه کار از خانه چند روز در هفته ارزیابی می‌شوند.»