نائب قهرمانی هندبالیست های سبزواری در مسابقات جوانان کشور

رقابت‌های هندبال قهرمانی ۱۴۰۱ جوانان کشور به میزبانی اصفهان، با قهرمانی گیتی‌پسند اصفهان، نایب قهرمانی پیکان سبزوار و سومی سپاهان اصفهان، به پایان رسید.

منبع


نائب قهرمانی هندبالیست های سبزواری در مسابقات جوانان کشور


|