نامه اعتراض استقلال به سازمان لیگ: رقابت را عادلانه کنید

|

منبع

در پایان این نامه باشگاه استقلال هرگونه اقدام و پیگری جهت جلوگیری از تضییع حقوق این باشگاه در صورت تداوم اشتباهات داوران را برای خود محفوظ دانسته است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف