نتیجه همه‌پرسی الحاق چهار منطقه اوکراین به روسیه مشخص شد

ناظران بین المللی که بر این همه پرسی نظارت داشتند، اعلام کرده اند که این همه پرسی در فضایی بدون هیچ گونه خشونت و به صورت عادلانه برگزار شد.

همچنین گزارش شده است که در منطقه لوهانسک، بیش از ۹۲ درصد افراد واجد شرایط در همه پرسی شرکت کرده اند.

در منطقه ژاپروژیه هم ۱۸ درصد آرا شمرده شده که براساس آن، ۹۸.۱۹ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی تمایل به الحاق این منطقه به روسیه دارند و در منطقه خرسون هم ۱۴ درصد آرا شمرده شده که براساس آن، ۹۶.۹۷ درصد ساکنان آن می خواهند که این منطقه بخشی از خاک روسیه باشد.

بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد غرب هرگز نتایج همه پرسی مربوط به الحاق بخشی ازخاک اوکراین به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت.منبع

طبق نتایج اولیه، شمارش ۱۴ درصد آرا در منطقه دونتسک حاکی است ۹۷.۹۱ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی در این منطقه خواستار الحاق به روسیه هستند.

 اتحادیه اروپا روز سه شنبه در واکنشی اعلام کرد که سازمان دهندگان همه پرسی های «غیرقانونی» الحاق به روسیه در چهار منطقه اوکراین را تحریم می کند.

سازمان ناتو نیز اعلام کرد اجرای رفراندوم از جانب مسکو برای الحاق بخشی از اوکراین به خاک روسیه، نقض آشکار قوانین بین المللی است.

همچنین شمارش ۱۳ درصد آرا در منطقه لوهانسک حاکی است ۹۷.۸۲ درصد ساکنان آن خواستار الحاق این منطقه به خاک روسیه هستند.

بخوانید:  قانون شورای رقابت اصلاح می‌شود