نجات جان نوزادان توسط دو پرستار شجاع در حین زلزله ترکیهمنبع

بخوانید:  واکنش وزیر ارتباطات به شایعه دوتابعیتی بودن فرزندانش