نخبه کیست؟


آیا این خبر مفید بود؟

نخبه کیست؟

 

مقیمی


منبع

باید رویکرد آموزشی اتخاذ کنیم که مدرس تبدیل به مربی شود؛ ما این رویکرد را در دانشگاه تهران اجرایی و بر همین اساس پردیس دانشگاه تهران را در مجاورت ۳ مرکز بزرگ صنعتی در اشتهارد افتتاح کردیم. این طرح فرصت مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان ایجاد می کند و دانشجویان را با مسائل واقعی صنعت آشنا می کند . کمک می کند مبناهای مربوطه، نظریه ها و مباحث علمی را به صنعتی ها منتقل کند و علم آنها نافع باشد ، یعنی در خدمت جامعه قرار گیرد.