نخستین فناوری نقشه‌برداری مغز در هند رونمایی شد


نخستین فناوری نقشه‌برداری مغز در هند رونمایی شد

خبرگزاری برنا؛ یکی از بیمارستان‌های دهلی، به نخستین دستگاه نقشه‌برداری مغز کانکتومیکس (بررسی غیرتهاجمی ارتباطات و اتصلات عصبی مغز) تجهیز شد که دستاور مهمی در حوزه پزشکی محسوب می‌شود. بیشتر عملکردهای پیچیده مغز در اثر تعاملات بین‌شبکه‌ای رخ می‌دهد و تحلیل عمیق آن‌ها مستلزم بهره‌گیری از ابزار پیشرفته است و به لطف این فناوری راهگشا، امکان درمان بالقوه بسیاری از بیماری‌های مربوط به عملکرد مغز، قبل و بعد از عمل، فراهم می‌شود.