نرخ بهره بین بانکی به 21.31 درصد افزایش یافت

در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌ ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند.

نرخ بهره بین بانکی به 21.31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری برنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود در سایر بازارها جهت می‌دهد.

منبع