نرخ تورم در افغانستان ۵۰ درصد کاهش یافته است


|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف