نسل جوان محور برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس باشد

وی راه عبور از مشکلات کنونی کشور را داشتن روحیه مدیریت جهادی دانست و ابراز کرد: آنچه که به عنوان روحیه جهادی در دفاع مقدس شاهد بودیم امروز بیش از گذشته برای حل مسائل و مشکلات کشور مورد نیاز است و باید با برنامه ریزی دقیق این روحیه به نسل جدید و مدیران ما منتقل شود.


نسل جوان محور برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس باشد

0 رای موافق و 0 رای مخالف