نسل پنجم نرم‌افزار‌های ایران‌ساخت

از سوی دیگر زمانی طراحی با کاهش کدنویسی نیز به حداقل رسیده  و این یک دست آورد مهم در عرصه تولید نرم افزار در داخل کشور است.


نسل پنجم نرم‌افزار‌های ایران‌ساخت

مرحله تجزیه و تحلیل مهم‌ترین مرحله در تولید نرم افزار است. تیم‌های توسعه نرم افزار به این مرحله توجه بسیاری می‌کنند. فراتر از تولید نرم افزاری که به زیبایی طراحی شده  همچنین کاربر پسند و بدون اشکال باشد، به ابزاری نیاز است که بتوان سرمایه و بازده آن را بازگرداند که در خط تولید نرم افزار‌های ایران ساخت به آن توجه شده است.

منبع

با شکل‌گیری خط تولید نسل پنجم نرم‌افزار‌های ایران‌ساخت، زمینه برای تامین نیاز کاربران و سازمان‌ها با تولیدات نرم افزاری ساخت داخل تامین شد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ بابک وزیری مدیرعامل یک شرکت دانش بینان  با اشاره به اینکه خط تولید نسل پنجم نرم افزار‌ها طراحی کاملا ایرانی دارد، گفت: خط تولید نسل پنجم نرم افزار‌ها کمک می‌کند تا به روزترین نرم افزار‌ها در داخل کشور تولید و نیاز داخلی برطرف شود.

بخوانید:  ارائه خدمات بهبود تغذیه ای به 786 کودک و مادر نیازمند در سال 1401


آن چه در خط تولید نسل پنجم نرم افزار‌های ایران ساخت رقم خورده این است که بدون کد کردن توانسته ایم نرم افزار‌های دیگر را طراحی کنیم که این امر در کاهش هزینه‌ها نقش بسزایی دارد.

این مدیر حوزه دانش بنیان گفت : هم اکنون حدود ۱۵ فرصت شغلی در شرکت بهین افزار البرز  ایجاد و کمک شده تا حجم قابل توجهی صرفه جویی اقتصادی و ارزی نیز رقم بخورد.

آزمایش متداوم نرم افزار در طول کد نویسی و تولید نرم افزار کمک می‌کند تا با مشکلات کار آشنا و به رفع آن پرداخته شود.