نشریه کد به ایستگاه چهل و چهارم رسید

منبع


|

نشریه کد به ایستگاه چهل و چهارم رسید

اخبار و گزارش‌های خبری مربوط به فعالیت‌های سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر و معرفی برخی رسانه‌های دارای مجوز از ساترا از دیگر مطالب این شماره است.