نشست تخصصی جهاد تبیین با حضور سخنگوی دولت


Fatemeh Davoodi

نشست تخصصی جهاد تبیین ویژه کادر و شبکه پشتیان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور علی آذری جهرمی سخنگوی دولت در مجتمع آفتاب حرم امام خمینی (ره) برگزارشد.منبع