نشست خبری وزیر صمت

Sara Abdollahi


عکاس:


سارا عبدالهی


|

نشست خبری سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ، صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد .منبع

بخوانید:  درحال حاضر برگ گذر موقت و تمدید برای اربعین صادر نمی‌شود