نشست خبری پرسپولیس و تمرین قبل از بازی لیگ قهرمانان

منبع

بخوانید:  نوشیدنی ساده خانگی که گرما و گرمازدگی را ضربه فنی می‌کند