نشست صمیمانه رییس جمهور با جمعی از نوجوانان

Matin Ghasemi


عکاس:


متین قاسمی


|

نشست صمیمانه رییس جمهور با جمعی از نوجوانان در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.منبع

بخوانید:  ایران در جمع ۵ کشور توربین‌ساز در جهان