نصر و پرسپولیس قوی ترین تیم های گروه هستند

منبع

بخوانید:  فدراسیون قبل از بازی تمرکز ما را خراب کرد