نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را تقویت می‌کنم

مصطفی پورمحمدی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی:

بسیاری از سیاه نمایی های ما برای همه ادوار و بدبینی ها و اختلافات سایه انداخته برای اینکه دستاوردهای مان را ببینیم.

در بحث حقوق مالیکت هنرمندان همین سرقت های ادبی هنری خیلی اسیب می زند.

موضوع کتاب و کتابخوانی هم اهمیت زیادی دارد که با کمک و اشراف مقام معطم رهبری در این حوزه وضعیت خوبی داریم اما باز نیاز به حمایت دارد

پیگیری و تقویت بخش خصوصی که در حوزه کتاب خیلی متجلی است باید بیشتر شود

نسبت به شبکه های نمایش خانگی نگران نباشید، بحث نظارت اصل اساسی است نهاد نظارتی بر شبکه های خانگی در دولت چهاردهم باید اصلاح و تقویت شود

برای ساختن جامعه شایسته و تراز اسلام و ایران باید تلاش کردمنبع

بخوانید:  امیدوارم تمام ۲۵ داور بوکس ایران تک ستاره شوند